مشاهده لیست فایلها و حجم انها

برای مشاهده لیست فایلها و حجم هرکدام که بصورت نزولی مرتب شده است از دستور زیر استفاده کنید:

 

find / -type f -exec wc -c {} \; | sort -nr | head -100

 

آیا این پاسخ مفید بود؟

خوانده شده

How to Install FFMPEG, FFMPEG-PHP, FLVTOOL, LAME, MPLAYER, LIBOGG, LIBVORBIS, and MENCODER

Download Tarballs to ‘src’ directory: 1          cd...

امنیت whmcs

رای تامین امنیت whmcs موارد بسیاری وجود دارد و بعضا می توان بصورت ابتکاری موارد را نیز اضافه...

کامپایل کردن PHP(مرحله به مرحله با عکس)

میتوانید از لینک زیر دانلود کنید:http://parsuptime.com/dl.php?type=d&id=17

مشاهده لیست GROUPها و USERهای عضو آنها

برای مشاهده لیستی از groupها و userهای عضو هرگروه از دستور زیر استفاده نمایید:   for u in `cut...

Downgrad MySQL5 به MySQL4.1 در cPanel

Log into SSH as root and modify the cpanel.confignano /var/cpanel/cpanel.configsearch for the...

Powered by WHMCompleteSolution