مشکل mysql - Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock'

ابتدا محتویات فایل /etc/my.cnf حذف کرده و سپس سرویس mysql را ریستارت کنید : service mysql restart

درصورتی که باز با پیغام خطا رو به رو شدید

سرویس mysql رو حذف کنید:

yum remove mysql-server

سپس آن را دوباره نصب کنید:

echo "exclude=filesystem* tzdata*" >> /etc/yum.conf
mv /etc/yum/pluginconf.d/fastestmirror.conf /etc/yum/pluginconf.d/fastestmirror.disabled
touch /etc/yum/pluginconf.d/fastestmirror.conf
yum install mysql-server

فایل /etc/my.cnf رو مجددا با محتویات زیر پر کنید:

[mysqld]
default-storage-engine = myisam
key_buffer = 8M
query_cache_size = 8M
query_cache_limit = 4M
max_connections=25
thread_cache=1
skip-innodb
query_cache_min_res_unit=0
tmp_table_size = 4M
max_heap_table_size = 4M
table_cache=256
concurrent_insert=2

bind-address=آی پی سرور شما

سرویس mysql را استارت کنید:
service mysql start

راه حل دوم:
اول دستور زیر را بزنید : 
nano /etc/my.cnf
محتویات فایل را حذف کنید:
[mysqld]
local-infile=0
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock

محتویات زیر را جایگزین کنید و سپس سرویس را ریستارت کنید:

 
[mysqld] 
datadir=/var/lib/mysql 
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
[client] 
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
 

آیا این پاسخ مفید بود؟

خوانده شده

تهیه backup و Restore آن به وسیله SSH

در این پست شما یاد خواهید گرفت که چگونه در کنترل پنل قدرتمند Cpanel بتوانید به وسیله دستورات SSH...

تغییر Database ENGINE از InnoDB به MyISAM

Convert Database ENGINE from InnoDB to MyISAM ابتدا از دیتابیس های خود backup تهیه نمایید. روش...

اجرای دستورات با استفاده از cpuwatch در Cpanel

 دستوری برای  نظارت بر load سرور می باشد، ، در صورتی که بار از حد مجاز تعیین شده بگذرد...

Backup گیری از طریق ssh در Cpanel

برای backup گیری از یک اکانت از دستور زیر استفاده نمایید.      /scripts/pkgacct...

مرتب سازی فایل ها براساس حجم

برای مشاهده فایل ها به ترتیب سایز و حجم آن می توانید از دستور های زیر استفاده نمایید: دستور اول:...

Powered by WHMCompleteSolution