قطع کردن ارتباط کاربران متصل به RRAS چاپ

  • 5

نحوه استفاده:
فایل به فرمت rar است. با کمک Winrar آن را Extract کنید و در پوشه NTTacPlus2\External قرار دهید.
در NTTacPlus > Tools > Options در برگه Kill، به صورت زیر وارد نمایید:
default=".\external\dcplus $username"


توجه: دقت نمایید این نرم افزار برای Disconnect کردن کاربران باید بر روی خود RAS Server اجرا شود. (به صورت عمومی یعنی زمانی درست عمل می کند که NTTacPlus بر روی RRAS قرار گرفته باشد.)

آیا این پاسخ مفید بود؟

« بازگشت