اضافه کردن قابلیت دانلود فرمت mp3 در IIS چاپ

  • 5

مسیر زیر را طی کنید:

Start => Administrative Tools => Internet Information Services (IIS) Manager
Internet Information Services => Computer Name (Local Computer) => Web Sites => Default Web Site => Right Click => Properties => HTTP Headers => MIME Types => New

دو مقدار زیر را  در فیلد های مورد نظر وارد کنید:
Extension = .mp3
MIME type = application/mp3

بر روی OK کلیک کنید

وارد محیط دستوری ویندوز سرور شوید،
Start => Run => cmd

دستور iisreset  را تایپ کنید.
Type iisreset => enter


آیا این پاسخ مفید بود؟

« بازگشت