راه اندازی ASP.NET 1.1 بر روی Windows 2008 چاپ

  • 3

قدم اول: نصب "IIS Metabase Compatibility"

Server manager را باز فرمایید. روی Roles بایستید و از سمت راست صفحه Add Role Services را پیدا کنید. حالا IIS Metabase Compatibility را اضافه نمایید.

قدم دوم: نصب .NET Framework v1.1 و .NET Framework v1.1 SP1

از این مسیرها اقدام به نصب Framework روی سرور خود بفرمایید

موقع اجرا ممکن است با پیغام زیر روبرو شوید. گزینه Run program را انتخاب فرمایید.

نکته! اگر service pack1 مربوط به ASP .Net 1.1 را نصب نکرده باشید، ممکن است با پیغام خطای "IIS Worker Process has stopped working" روبرو شوید. بنابر این حتما SP1 را نصب فرمایید.

قدم سوم: فعال سازی ASP.NET v1.1 ISAPI Extension

برای اینکار ابزار "IIS Manager" را باز فرمایید. در بخش features گزینه "ISAPI and CGI Restrictions" و سپس گزینه ADD را انتخاب کنید. حالا مقادیر را به این صورت پر کنید:

Extension: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_isapi.dll
Description: ASP.NET v1.1

یک روش دیگر این است که شما این دستور را در خط فرمان اجرا نمایید:

%windir%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_regiis -enable

قدم چهارم: اضافه کردن IgnoreSection Handler به v1.1 machine.config

اگر شما در فایل web.config که توسط برنامه های ASP.NET v1.1 خوانده می شود، تنظیمات IIS را داشته باشید، استثنائات هنگام اجرای برنامه درست هدایت نمی شوند. برای اینکه ASP.NET v1.1 تنظیم های IIS را نادیده بگیرد، این فایل را ویرایش کنید:

(%windir%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\config\machine.config)

اینک این خط را در پایین ترین قسمت <configSections> وارد نمایید:

<section name="system.webServer" type="System.Configuration.IgnoreSectionHandler,
System, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
</configSections>

قدم پنجم (آخر): انتقال برنامه سایت به Application Pool مربوطه به ASP.NET 1.1

در هنگام نصب، Framework v1.1 یک Application Pool به نام "ASP.NET 1.1" ایجاد می کند.  شما باید با استفاده از IIS Manager برنامه یا سایت خود را روی این Application Pool قرار دهید(online documentation ).

همچنین می توانید با اجرای این دستور در پوشه ( %windir%\system32\inetsrv ) این کار را انجام دهید:

appcmd set app "Default Web Site/" /applicationPool:"ASP.NET 1.1"

اگر می خواهید یک Application Pool جدید برای اجرای Framework v1.1 ایجاد نمایید به این پیوند مراجعه فرمایید:

creating an application pool

همچنین می توانید از این دستور استفاده فرمایید:

appcmd add apppool /name:"NewPool"  /managedRuntimeVersion:"


آیا این پاسخ مفید بود؟

« بازگشت