پاک کردن Log های اکانتینگ IBSng چاپ

  • 4


لاگ ها جز  اشغال کردن حجم زیادی از دیسک و پایین آووردن کارایی سرور کار دیگری برای کاربرانی که از اکانتینگ IBsng استفاده میکنند انجام نمیدهد. همچنین کاربران برای تهیه نسخه پشتیبان از اکانتینگ خود و انتقال آن به سختی میفتند.
که پیشنهاد ما حذف یک سری از جدول های دیتابیس اکانتینگ میباشد که به طور محسوسی حجم فایل پیشتیبان ما را کاهش میدهد و کارایی سرور را افزایش میدهد.

ابتدا به سرور لینوکس خود از طریق برنامه putty و پروتکل SSH متصل بشوید.
سپس با دستور service  IBSng stop سرویس اکانتینگ خود را استاپ کنید.

سپس با دستور زیر محتویات جدول های connection_log_details,internet_bw_snapshot,connection_log,internet_onlines_snapshot  را حذف کنید:

 /usr/bin/psql -d IBSng -U ibs -c "Truncate Table connection_log_details,internet_bw_snapshot,connection_log,internet_onlines_snapshot"

دقت داشته باشید که اسم دیتابیس شما باید IBSng و نام کاربری دیتابیس شما باید ibs باشد!

این دستور ممکن است کمی زمان ببرد، تا آمدن prompt ssh صبور باشید، پس از نمایان شدن آمادگی سرور برای اجرای دستور بعدی، با دستور زیر سرویس اکانتینگ خود را start بزنید:
service IBSng start

----------------------------
مرحله بعدی ، خوب هست که لاگ سرویس های فعال دیگر را هم از سرور حذف کنیم.
دستورات زیر را به ترتیب وارد کنید:

rm -rf /var/log/IBSng/*
rm -rf /var/log/Squid/*
rm -rf /var/log/httpd/*

----------------------------
مرحله پایانی: به اکانتینگ IBSng خود لاگین کرده و به قسمت Settings >> Clean Reports رفته و Auto Clean Reports  را روی 1ماه تنظیم کنید.

کار به اتمام رسید.
موفق و پیروز باشید
منبع: parsuptime.com

آیا این پاسخ مفید بود؟

« بازگشت